Wij voegen graag waarde toe aan onze maatschappij door het bevorderen van eenieders welzijn en welvaart. Wij zijn mensen die gezegend zijn met kennis en een visie over een aantal onderwerpen. Deze kennis delen wij graag en onbaatzuchtig. Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk en verdienen dus geen geld met deze kennisdeling. Wel willen wij kostendekkend zijn en hoe meer mensen wij bereiken hoe groter het effect in onze maatschappij is. Wij zijn en blijven hierdoor objectief, neutraal en onafhankelijk.

Wij leren en begeleiden mensen op de gebieden:
   -   Financiële vrijheid
   -   Solliciteren, CV en motivatiebrief
   -   Ondernemingsplan en verkoop
   -   Voeding en gezondheid